Sidebar Menu

 

Форма за контакт

Представляващи дружеството:

Данета Желева – Председател на Съвета на директорите

Емилиян Абаджиев – изпълнителен директор

КОНТАКТИ

Адрес:
ЦЕНТРАЛЕН ОФИС: ул. Фритьоф Нансен 37А, ет. 8
София
1142
Телефон:
+359 (0) 2 981 07 53
Факс:
+ 359 (0) 2 981 43 14

 

 

Copyright 2020 ZMM Bulgaria ОБЩИ УСЛОВИЯ     КОНТАКТИ Created by MDesign Studio