fbpx

Дружеството ЗММ – БЪЛГАРИЯ ХОЛДИНГ АД е учредено през 2001 г. като дъщерно на Индустриален холдинг България АД - една от най големите индустриални групи в България. ЗММ - България холдинг АД е създадено, за да обедини, съхрани и развие над 70 годишния опит и добрите традиции на предприятията от машиностроенето в България – ЗММ - Сливен АД, Машстрой - Троян АД, ЗММ София АД, Леярмаш АД, ЗММ Нова Загора АД и Елпром ЗЕМ АД (ново наименование ИХБ Електрик АД).

Стъпвайки на тази основа ЗММ – България холдинг АД успешно затвърди международните позиции на продукцията си и сложи фокус върху съвременните тенденции в развитието на машиностроенето.

Към настоящия момент компаниите от групата на ЗММ - България холдинг АД са произвели над 115 000 струга, над 500 000 електромотора и над 210 000 хидрогенератора.

 

 

Copyright 2020 ZMM Bulgaria ОБЩИ УСЛОВИЯ     КОНТАКТИ

Web design by M-Design +