Данета Желева

Председател на Съвета на директорите

Данета Желева е завършила Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски”, Магистър по право. Притежава 10 годишен опит като адвокат в Софийска адвокатска колегия. Има богат административно управленски опит в търговски дружества.

Г-жа Желева е Главен изпълнителен директор на „Индустриален холдинг България“ АД, дружеството майка на ЗММ – България холдинг АД. Член е на Управителния съвет на Асоциацията на индустриалния капитал в България, член е на Управителния съвет на Асоциацията на българските частни пристанища, член на Управителния съвет на Асоциацията на семейния бизнес и Член на Управителния съвет на Фондация Атанас Буров.

Данета Желева е в управлението на ЗММ – България холдинг АД като член на Съвета на директорите от 2003 г. Към настоящия момент г-жа Желева е председател на Съвета на директорите и представляващ дружеството.

E-mail: office@bulgariaholding.com

Васил Цанев

Изпълнителен директор

Инж. Цанев е завършил Техническия университет – София със специалност „Електроника“. Има богат професионален опит както на българския, така и на международния пазар.

Преди да се присъедини към екипа на ЗММ България, той е бил генерален директор на „Дейзи Технолоджи“, а в последните години директор „Индустриални кранове“ и член на борда на директорите на „Подемкран“.

E-mail: tzanev@zmmbulgaria.com

Емил Йосифов

Член на Съвета на директорите

Емил Йосифов има завършено висше образование по специалностите “Счетоводство и Контрол” и “Международни Икономически Отношения”  в “Университета за Национално и Световно Стопанство” гр.София.

Г-н Йосифов притежава дългогодишен опит в областта на търговията с металорежещи машини. През периода 1995г. – 2001г. е търговски директор на ЗММ София АД, след което преминава на работа в ЗММ България Холдинг ЕАД

E-mail: office@zmmbulgaria.com