Данета Желева

Председател на Съвета на директорите

Данета Желева е завършила Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски”, Магистър по право. Притежава 10 годишен опит като адвокат в Софийска адвокатска колегия. Има богат административно управленски опит в търговски дружества.

Г-жа Желева е Главен изпълнителен директор на „Индустриален холдинг България“ АД, дружеството майка на ЗММ – България холдинг АД. Член е на Управителния съвет на Асоциацията на индустриалния капитал в България, член е на Управителния съвет на Асоциацията на българските частни пристанища, член на Управителния съвет на Асоциацията на семейния бизнес и Член на Управителния съвет на Фондация Атанас Буров.

Данета Желева е в управлението на ЗММ – България холдинг АД като член на Съвета на директорите от 2003 г. Към настоящия момент г-жа Желева е председател на Съвета на директорите и представляващ дружеството.

E-mail: office@bulgariaholding.com

Васил Цанев

Изпълнителен директор

Инж. Цанев е завършил Техническия университет – София със специалност „Електроника“. Има богат професионален опит както на българския, така и на международния пазар. Преди да се присъедини към екипа на ЗММ България, той е бил генерален директор на „Дейзи Технолоджи“, а в последните години директор „Индустриални кранове“ и член на борда на директорите на „Подемкран“.

E-mail: tzanev@zmmbulgaria.com

Стефан Марковски

Член на Съвета на директорите

Стефан Марковски е завършил Международни икономически отношения в УНСС, гр. София. Г-н Марковски притежава богат опит в областта на търговията и износа на металорежещи машини. Работил е в „Машиноекспорт“ АД. Г-н Марковски работи в ЗММ – България Холдинг АД от неговото създаване като заема длъжността търговски директор. През 2009 г. е избран за член на Съвета на директорите на дружеството.

E-mail: office@zmmbulgaria.com