fbpx

ЗММ Нова Загора изгради соларен парк за собствени нужди

Това е втората компания от Групата на ИХБ, след ЗММ – Сливен, която изгради такава централа.
Соларният парк ще покрива до 90% от нуждите от електроенергия на предприятието. Проектът е приоритетен за компанията, която по този начин решава проблема с непредвидимите разходи за ток и напълно кореспондира с дългосрочните европейски цели и политики за енергийна ефективност.
С този втори парк, след изградените 1 307 kWp в ЗММ Сливен, Индустриален холдинг България продължава дългосрочната си инвестиционна програма в изпълнение на политиката за преход към по-чиста и зелена иĸoнoмиĸa.

Изпратете запитване

Централен офис

бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 79, ет 4, София, 1202

Контакти

Тел.: +359 (0) 2 981 07 53
Имейл: office@zmmbulgaria.com

Пишете ни

office@zmmbulgaria.com

Представляващи дружеството:

Данета Желева – Председател на Съвета на директорите
Васил Цанев– изпълнителен директор