Daneta Zheleva

Müdürlerin kurulu başkanı

Daneta Zheleva Sofya Üniversitesinin Hukuk fakültesinin mezunudur. Sofya Avukat Birliğinde 10 sene avukat olarak çalıştı. Ticari şirketlerde geniş idari ve yönetim deneyimi topladı.

Sayın Zheleva ZMM Bulgaria Holdingin Ana Şirketi olan İndustrial Holding Bulgaria nın Genel Müdürüdür. Bulgaristan Endüstiel Sermaye Derneğinin, Bulgaristan Özel Limanları Derneğinin, Aile Şirketleri Derneğinin ve Atanas Burov Vakfının yönetim kurulu üyesidir.

Daneta Zheleva ZMM Bulgarıa Holding Yönetimine 2003 yılında Müdürlerin Kurulu üyesi olarak girdi. Şimdi o Müdürlerin Kurulu Başkanıdır ve şirketi temsil ediyor.

E-mail: office@bulgariaholding.com

Vassil Tzanev

Genel müdürü

Yük.Müh. Tzanev Sofya Teknik Ünıversitesi Elektronık uzmanlğından mezundur. Bulgar ve Uluslararası ticarii tecrücesine sahiptir. ZMM Bulgaria ekibine katılmadan önce o “DEIZY Teknology” Genel müdüru, sonra “Endüstiel vinçler” Müdürü ve “PODEMKRAN” Müdürler konseyi üyesiydi.

Sayın Tzanev bey ZMM Bulgaria önetimine 2021 yılın başlangıcında katıldı.

E-mail: tzanev@zmmbulgaria.com

Emil Yosifov

Müdürlerin kurulu üyesi

Emil Yosifov, Sofya Ulusal ve Dünya Ekonomisi Üniversitesi’nden Muhasebe ve Kontrol alanında yüksek lisans derecesi ve ardından Uluslararası Ekonomik İlişkiler alanında yüksek lisans derecesi ile mezun oldu.

Bay Yosifov, metal kesme makinesi ticaretinde uzun yıllara dayanan bir deneyime sahiptir. 1995’ten 2001’e kadar ZMM Sofia AD’nin ticari direktörlüğünü yaptı ve ardından ZMM Bulgaria Holding EAD’de çalışmaya başladı.

E-mail: office@zmmbulgaria.com